Council Services, Gaeilge, General Information

Kildare County Council Launches Irish Language version of Contact Us Online Portal

Tá Comhairle Contae Chill Dara tiomanta don soláthar seirbhísí ar ard-chaighdéain dár saoránaigh agus dár gcuairteoirí inár gContae a labhraíonn an Ghaeilge.

Cuireann déimeagrafaigh ón daonáireamh in iúl go bhfuil ceann de na próifíle daonra is óige sa tír ag ár gContae. Chomh maith leis sin, tá Comhairle Contae Chill Dara ag díriú ar bhealaí digiteacha le seirbhísí a soláthar. Tá sé soiléir gur bhealach éifeachtach é seo ní amháin chun na seirbhísí seo a chur ar fáil do dhaoine ach chun láithreacht laethiúil na Gaeilge in idirghníomhaíochta seirbhíse an líon is mó d’ár gcustaiméirí a feabhsú sa todhchaí.

Tá an-áthas ar an gComhairle a fhógairt, i ndiaidh seoladh a Tairseach Ar Líne Nua Déan Teagmháil Linn Seoladh a Tairseach Teagmhála nua Ar Líne i Mí Mheán Fómhair, i Mí Mheán Fómhair, go bhfuil and leagan Gaeilge den tairseach seo anois ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Is féidir teacht ar an Tairseach Teagmhála nua trí chliceáil ar an gcnap ‘Déan Teagmháil Linn’ áit ar bith a bhfeictear é ar suíomh Comhairle Contae Chill Dara. Tiocfaidh tú ansin ar an leathanach ‘Déan Teagmháil Linn’, áit a bhfaighidh tú an nasc don Tairseach Teagmhála. Uaidh seo, is féidir le custaiméirí “Gaeilge” nó “English” a roghnú mar rogha teanga is fear leo sa chúinne ar barr ar chlé leathanach gréasáin na tairsí.

Nuair a chuirtear iarratas isteach ar an dTairseach, cruthaíthear uimhir thagartha le hadmháil i nGaeilge.

Tá an tairseach seo comhtháite le Córas Bainistíochta Caidrimh Chustaiméirí nua na Comhairle, a cheadódh leis an gcomhairle líon na bhfiosrúchán i nGaeilge a rianú agus a tuairisciú.

Following the launch of its new Online Contact Portal in SeptemberKildare County Council is delighted to announce that an Irish language version of this Portal is now live on our website.

Kildare County Council is committed to providing access to quality services for our Irish speaking citizens and visitors to our County.

Census demographics indicate our County has one of the youngest population profiles in the country. In addition, Kildare County Council is focussed upon digital ways to deliver our services. It is evident that this is an effective way of enabling access to our services but also to enhancing the everyday presence of the Irish language in the service interactions of the largest number of our customers, into the future.

The new Contact Portal can be accessed by clicking the ‘Contact Us’ button anywhere you see it on the Kildare County Council website. This will bring you to the Contact Us page where you will find the link to the Contact Portal .

From there customers can select either “Gaeilge” or “English” as their preferred language option from the top left of the Portal webpage.

Once a query is submitted via the portal, a case reference number will be generated, along with an Irish language acknowledgement. 

This portal is also integrated with the Council’s new Customer Relationship Management System, which will enable the Council to track and report upon the volume of enquiries received in the Irish Language into the future.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s